Faktúry MŠ

Zverejňovanie dokumentov 

Od 01.07.2016 :  Uplatňovanie zákona č. 546/2010 Z.z. novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka  a  Zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je zverejňované na Verejnom registry odberateľských vzťahov :  http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/orderBy:datum/direction:desc/place:309

 

Zverejňovanie dokumentov 

Do  30.6.2016 :  Uplatňovanie zákona č. 546/2010 Z.z. novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka  a  Zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

ROK 2016

 
P.č.

č.FA

Došla dňa Dodávateľ IČO Popis plnenia Celková hodnota         s DPH (€)
1. 5780917920 5.1.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby 31,50
2. 7600056932 12.1.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby          55,16
3. 7429220674 12.1.2016 SPP, a.s. 35815256 Vyúčtovacia Fa za rok 2015 -194,99
4. 7248521328 12.1.2016 SPP, a.s. 35815256 Odber plynu za 1/2016 30,00
5. 5332607921 19.1.2016 Orange, a.s. 35697270 Paušály - mobily 109,81
6. 5004100112 20.1.2016 TEHO, s.r.o. 31679692 Dodávka tepla za 12/2015 1717,85
7. 7220189780 20.1.2016 VSE, a.s. 44483767 Vyúčtovacia Fa za rok 2015 -696,84
8. 1601000215 28.1.2016 Soft-GL, s.r.o. 36182214 Aktualizácia, servis programu ŠJ na 1 rok 39,24
9. 032016 28.1.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Réžia zamestnancov na stravu za 1/2016 280,80
10. 022016 28.1.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 1/2016 25,74
11. 012016 28.1.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zo SF na stravu zamest. za 1/2016 42,12
12. 5111600043 1.2.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Za činnosť BOZP a PO  80,00
13. 5111600022 1.2.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Za služby non-stop na 1 rok 18,00
14. 51600214 1.2.2016 RAABE, s.r.o. 35908718 Publikácia "Svet škôlkára - Jazyk a komunikácia" 70,55
15. 20160131-54 1.2.2016 HUIRON, s.r.o. 45447136 Odvoz KBO odpadu 66,60
16. 16006 3.2.2016 SSŠ 35540419 Spracovanie účtovníctva a PaM za 1/2016 110,00
17. 8781832238 3.2.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby 31,50
18. 720160897 3.2.2016 Vema, s.r.o. 31355374 Zakúpenie bankového modulu HB0063 14,40
19. 715269428 3.2.2016 SPP, a.s. 35815256 Odber plynu za 2/2016 30,00
20. 1160001 16.2.2016 ELSIX - Marián Klein 30275075 Revízia elektrickej inštaláacie vlhkých priestorov v ŠJ 90,00
21. 7600999876 16.2.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby 76,43
22. 6004100101 16.2.2016 TEHO, s.r.o. 31679692 Dodávka tepla za 1/2016 2227,62
23. 7294102075 16.2.2016 VSE, a.s. 44483767 Dodávka elektriny za 1/2016 599,96
24. 5336986896 18.2.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Paušály- mobily 126,35
25. Rozhodnutie 24.2.2016 Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 00691135 Komunálny odpad a drobné stavebné odpady na r. 2016 - miestny poplatok 457,38
26. 62016 29.2.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 2/2016 19,69
27. 72016 29.2.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zo SF na stravu zamest. za 2/2016 32,22
28. 82016 29.2.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Réžia zamestnancov na stravu za 2/2016 214,80
29. 4782753028 2.3.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby 31,50
30. 45447136 2.3.2016 Huiron, s.r.o. 45447136 Odvoz KBO za 02/2016 66,60
31. 7248566317 2.3.2016 SPP, a.s. 35815256 Odber plynu za 3/2016 30,00
32. 16051 11.3.2016 SSŠ 35540419 Spracovanie účtovníctva a PaM 110,00
33. 7293301546 11.3.2016 VSE, a.s. 44483767 Dodávka elektriny za 02/2016 549,34
34. 5004100113 14.3.2016 TEHO s.r.o. 31679692  Vyúčtovacia Fa za r. 2015 - 635,16
35. 6004000102 14.3.2016  TEHO s.r.o. 31679692 Dodávka tepla za 2/2016 1490,99
36. 5111600097 16.3.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Za kontrolu hasiacich prístrojov 81,00
37. 5111600098 16.3.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Za kontrolu hydrantov + tlakovú skúšku 50,40
38. 02665 17.3.2016 Papier servis, s.r.o. 36577308 Balíček učeb.pomôcok pre 5-6 roč.deti - dotácia HN 398,40
39. 7601964901 18.3.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby 103,21
40. 5341182715 21.3.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Paušály - mobily 94,49
41. 102016 31.3.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Režia za stravu zamest.za mesiac 3/2016 276,00
42. 112016 31.3.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 3/2016 25,30
43. 122016 31.3.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zo SF na stravu zamest. za 3/2016 41,40
44. 16150137 01.04.2016 ICM Internat.Center Managment s.r.o.   Poukážkz na regeneráciu síl zo SF 620,00
45. 2016033154 08.04.2016 HUIRON,s.r.o 45447136 Odvoz KBO za 03/16 66,60
46. 4783679125 4.4.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby a internet 39,11
47. 16097 6.4.2016 SSŠ 35540419 Spracovanie účtovníctva a PaM za 3/16 110,00
48. 21605680 6.4.2016 Raabe Slovensko,s.r.o. 35908718 Odborná publikácia Svet škôlkára č.3 31,06
49. 7213645381 6.4.2016 SPP, a.s. 35815256 Odber plynu na 4/2016 30,00
50. 720161308 7.4.2016 Vema, s.r.o. 31355374 Aktuálna verzia na 4/16-3/17 292,32
51. 2121009275 7.4.2016 VVS, a.s. 36570460 Vyúčtovanie vody za obdobie 2.12.15-31.3.16 1.109,02
52. 7293405956 13.4.2016 VSE, a.s. 44483767 Dodávka elektriny za 3/2016 607,00
53. 6004100103 13.4.2016 TEHO, s.r.o. 31679692 Dodávka tepla za 3/2016 1.332,36
54. VF61604335 13.4.2016 Travia,s.r.o. 25380141 Detské reflexné vesty+terčíky 136,07
55. 5/2016 15.4.2016 Kodrestav,s.r.o. 44290080 Dodávka bojlera + montáž 483,48
56. 6/2016 15.4.2016 Kodrestav,s.r.o. 44290080 Montáž sadrokartónu 1.198,72
57. 46160308 19.4.2016 Železnič.zdravotníctvo s.r.o. 36582433 Za školenie- Kurz 1.pomoci 80,00
58. 2162202914 19.4.2016 Ševt, a.s. 31331131 Osvedčenia o absolvovaní predpr.vzdel. 17,30
59. 5345492128 20.4.2016 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Paušály-mobily 94,12
60. 511600199 20.4.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Za činnosť BOZP a PO za 4/16-6/16 80,00
61. 1604000657 25.4.2016 Soft-GL, s.r.o. 36182214 Za odborný seminár 20,00
62. 5460000037 25.4.2016 Pergamon, s.r.o. 31327681 Valec do tlačiarne-oprava 51,54
63. 142016 29.4.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Réžia za stravu zamest. za 4/2016 416,40
64. 152016 29.4.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zamestn.na stravu zamestn. 4/2016 38,17
65. 162016 29.4.2016 ŠJ pri MŠ 35541871 Príspevok zo SF na stravu zamest. 62,46
66. 51602142 3.5.2016 Raabe Slovensko,s.r.o. 35908718 Publikácia Paragrafy v MŠ 64,35
67. 1605000695 3.5.2016 Soft-GL, s.r.o. 36182214 Odborný seminár 15,00
68. SJKE044 5.5.2016 Kantorka n.o. 45740313 Odborný seminár riaditeľov 20,00
69. 5784607391 6.5.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby, internet 36,52
70. 20160429-54 6.5.2016 Huiron s.r.o. 45447136 Odvoz KOB za 4/2016 66,60
71. 7323363271 6.5.2016 SPP, a.s. 35815256 Odber plynu za 5/2016 30,00
72. 20160625 6.5.2016 Asanarates, s.r.o. 36606693 Deratizácia, dezinsekcia v MŠ -1Q 368,70
73. 21608383 6.5.2016 Raabe Slovensko,s.r.o. 35908718 Publikácia Problémové dieťa č.6 41,45
74. 5460000047 9.5.2016 Pergamon spol.s.r.o. 31327681 Oprava kopírov.strojov - 2ks 97,58
75. 16143 9.5.2016 SSŠ 35540419 Za spracovanie účtovníctva a PaM za 4/16 110,00
76. 7293103055 12.5.2016 VSE, a.s. 44483767 Za odber elektriny za 4/2016 626,60
77. 1600244 13.5.2016 Elektroservis VV, s.r.o. 44602730 Oprava elektrick.robota a kotla 933,60
78. 6004100104 16.5.2016 TEHO, s.r.o. 31679692 Dodávka tepla za 4/2016 907,46
79. 5349814310 18.5.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Paušály-mobily 94,00
80. 5111600239 20.5.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Oprava bojlera v jedálni na II.pav. 372,56
81. 5111600251 20.5.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Oprava prípojky na vod.potrubí 141,77
82. 5111600249 20.5.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Plynová revízia 117,60
83. 5111600259 20.5.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Regulácia energií  na r.2016 243,32
84. 7602916659 30.5.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby 60,75
85. 7603870204 30.5.2016 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Hlasové služby 50,97
86. 192016 31.5.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Réžia za stravu zamest. za 5/2016 408,17
87. 202016 31.5.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zamestn.na stravu zamestn. 5/2016 37,73
88. 212016 31.5.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zo SF na stravu zamest. za 5/2016 61,74
89. 21610154 1.6.2016 Raabe, s.r.o. 35908718 Publikácia Paragrafy 41,56
90. 7145377635 2.6.2016 SPP, a.s. 35815256 Odber plynu na 6/2016 30,00
91. 21610251 3.6.2016 Raabe, s.r.o. 35908718 Publikácia Výlety, exkurzie v MŠ 24,30
92. 5111600293 3.6.2016 BPMK, s.r.o. 44518684 Oprava elektrick.obvodu 27,50
93. 20160531-54 3.6.2016 Huiron, s.r.o. 45447136 Odvoz KBO odpadu za 5/2016 66,60
94. 1600293 6.6.2016 Elektroservis VV, s.r.o. 44602730 Oprava elektrick.kotla v ŠJ 128,52
95.   6.6.2016 Slovenská pošta 36631124 Publikácia Predškolská výchova 3,60
96. 16188 8.6.2016 SSŠ 35540419 Spracovanie účtovníctva a PaM za 5/2016 110,00
97. 4785534581 8.6.2016 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Hlasové služby, internet 37,38
98. 6004100105 13.6.2016 TEHO s.r.o. 31679692 Dodávka tepla za 5/2016 698,22
99. 7293307194 13.6.2016 VSE, a.s. 44483767 Odber elektriny za 5/2016 585,20
100. 20160592 15.6.2016 Papier Servis, s.r.o. 36577308 Nákup kancelárskeho papiera 119,62
101. 1129 16.6.2016 Weblahko.sk 73907553 Prevádzka internetovej stránky 58,66
102. 1606001031 20.6.2016 Soft-GL, s.r.o. 36182214 Školenie - vedúca ŠJ 20,00
103. 5354233662 20.6.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Paušály - mobily 94,58
104. 2121229070 22.6.2016 VVS, a.s. 36570460 Vyúčtovanie vody od 1.4.-15.6.2016 857,54
105. 222016 29.6.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Réžia za stravu zamest. za 5/2016 3,43
106. 232016 29.6.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Réžia za stravu zamest. za 6/2016 384,00
107. 242016 29.6.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zamestn.na stravu zamestn. 6/2016 35,20
108. 252016 29.6.2016 ŠJ pri MŠ 35541571 Príspevok zo SF na stravu zamest. za 6/2016 57,60
109. 0332016 29.6.2016 Petamax, s.r.o. 45898341 Prenájom ihriska na Jahodnej - škol.výlet 400,00
110. 0630-54 30.6.2016 Huiron s.r.o. 45447136 Odvoz KBO odpadu za 6/2016 66,60
111. 1607001101 30.6.2016 Soft-GL, s.r.o. 36182214 Seminár - vedúca ŠJ 25,00

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist