Kolektívna zmluva

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA R. 2013-2016

Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 02.05.2013 medzi zmluvnými stranami :

Základnou organizáciou Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri MŠ Hrebendova 5, Košice zastúpenou Katarínou Hajduovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa stanov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a na základe plnomocenstva zo dňa 29.04.2013  (ďalej Odborová organizácia)

a

Materskou školou Hrebendova 5, KošiceIČO:35541571, zastúpenou Annou Klepáčovou, riaditeľkou školy

(ďalej Zamestnávateľ).


 http://mshrebendova5.wbl.sk/kz-2013-16.pdf

Dodatok č.1  ⇒  http://mshrebendova5.wbl.sk/dodat.1-kz.pdf

Dodatok č. 2 ⇒  http://mshrebendova5.wbl.sk/dodat.2-kz.pdf

Dodatok č. 3 ⇒  http://mshrebendova5.wbl.sk/dodat.3-kz.pdf

Dodatok č. 4 ⇒  http://mshrebendova5.wbl.sk/dodat.4-kz.pdf


TOPlist