Naše aktivity: r.2012‚2013

 

 

Svadobný dar pre  miliardára maďarského pôvodu George Sorosa

http://kosice.korzar.sme.sk/c/6834509/skolkari-z-lunika-ix-maluju-svadobny-dar-pre-miliardara-sorosa.html

 

 

 

 

Tento školský rok bola veľmi dobrá spolupráca s MÚ LIX. Pán starosta a poslanci sa podielali na aktivitách MŠ a zabezpečili deťom ku každej aktivite odmenu. 

V priebehu celého školského roka 2012/13 sme deti zapájali do výtvarných činností, súťaží, na ktorých dosiahli popredné umiestnenia a čestné uznania. Okrem toho deti maľovali na plátno pod vedením maliara Helmuta Bystiku. O tieto obrazy bol veľký záujem zo strany verejnosti. 

 

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

Dňa 17.5.2013 sa uskutočnola akcia "Pomáhať a chrániť". Do našej škôlky zavítali policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Dopravnej polície a Poriadkovej polície. Detičky sa veľmi tešili z návštevy policajtov. Veľa sa dozvedeli o ich práci. Naučili sa nebáť sa strážcov zákona a niečo si mohli sami vyskúšať. Bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok                                                                                                                                                     

                                                                                                               Ďakujeme 

NÁVŠTEVA KONÍKA 

27.5.2003 - Týždeň detskej radosti pokračoval návštevou krásneho koníka HERKULESA z Jazdeckej polície PZ SR. Deťom boli predvedené ukážky koníka pri rôznych zákrokoch proti nespokojným fanúšikom. Deti mali z toho veľký zážitok, pretože mohli koníka aj pohladkať. Za odmenu deti pre koníka prichystali maškrtu zo zeleniny a ovocia.

 

NA ANIČKE

11.6.2013 - V tento výnimočný deň si deti na Aničke užili kopec rôznych aktivít. Cestovali na pirátskej lodi, prešli bludiskom, šmýkali sa, liezli cez preliezky, skákali na trampolíne, hojdali sa a hrali sa v pieskovisku. Prežili v tento deň kopec srandy a zasmiali sa do popuku. Dostali rôzne sladkosti, aby bol deň detí čo najlepší.

Touto cestou sa chceme poďakovať pánu Petrovi Koverovi za sprístupnenie detského areálu Anička.

 

ZAZVOŇ ZVONČEK

Zazvoň zvonček zazvoň ešte raz, ja idem doškôlky posledný raz. Takto sa začala slávnostná rozlúčka s predškolákmi. Po príhovore pani riaditeľky a pána starostu z MČ LIX do škôlky zavítal aj netradičný hosť pán umelec Marián Ćekovský. Celú rozlúčku spestril pesničkami a hudobnými skladbami. Tejto zábava sa deti veľmi tešili. Nechýbala ani prekrásna a chutná torta. Na záver deti umelcovi odovzdali darček a to obraz - na plátne maľovaný portrét umelca, ktorému sa veľmi potešil a náramne sa mu páčil. 

Ďakujeme aj žiakom základnej školy  z Podjavorinskej ulice, ktorí sa prišli spolu s pani učiteľkami rozllúčiť s deťmi našej škôlky

 

 

 


MDD

Divadlo - tri prasiatka
Rozprávka krátka-nekrátka, boli raz tri prasiatka...

Touto rozprávkou sa začali dni osláv MDD v MŠ na Hrebendovej ulici v Košiciach. Deti si pozreli zmodernizovanú rozprávku o troch prasiatkach v prevedelí paní učiteliek.
Pomocou motivačných riekaniek pomáhali prasiatkam stavať domčeky a nakoniec aj potrestať zákerného vlka.
4.6. PIRÁTSKY POKLAD
Ďalší deň osláv MDD sa začal veľmi neobyčajne.
Deti z MŠ na Hrebendovej ulici v Košiciach sa ocitli v zajatí piráta Čierna brada. 
Aby sa vyslobodili, museli zvládnuť mnoho ťažkých úloh, premôcť nebezpečnú anakondu a uniknúť pažravému tunelu. Na konci cesty ich čakal sladký pirátov poklad.
6.6. V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

"KTO CHCE ZDRAVÝ BYŤ MUSÍ ZDRAVO JESť A ŽIŤ"
O to  sa presvedčili i deti z našej MŠ. V centrách zdravia si precvičili obratnosť i vyskúšali spev v karaoke. Najväčšie prekvapenie ich čakalo v "Čarovnom stánku zdravia." 
Tu mali možnosť vybrať si niečo zdravé pod zub.
Na záver si spolu s pani učiteľkami pripravili zdravý čokoládový dezert.

18.6. EXKURZIA DO ZOO
Pri príležitosti MDD bola zorganizovaná exkurzia do ZOO. Zúčastnili sa jej deti vo veku od 5 do 6 rokov. Prezreli si expozíciu plazov, vtáky, dravé šelmy...
Deťom sa zvieratá veľmi páčili. pre väčšinu detí to bola prvá návšteva ZOO. Dúfajme že nie posledná.

 


Poďakovanie sponzorom
Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom:
pani Katke Staňovej- Kaderníctvo "Katka", Helsinská 5 Košice. Darovala nám hračky pre 3. pavilón.
Slovenská Sporiteľňa- pánovi Róbertovi Mazánikovi, Bratislava za omaľovánky a farbičky
OOPZ- Košice Ťahanovce. Za zber šatstva pre 3. pavilón.
Pánu starostovi- Ing. Jánovi Nigutovi za stromček a kapre na Vianoce a za dve detské kočíky, ktoré boli venované dvom rodinám.
Sprostredkovala Mgr. Zuzana Valková 

Marec -mesiac knihy 

návšteva knižnice

55 detí sa vystriedalo v knižnici našej MŠ. Oboznámili sa so vznikom knihy s ilustráciou a tiež so zaobchádzaním s knihou. Akcia bola úspešná, deťom sa páčila.

 

Romathan

V decembri 2012 deti našej škôlky navštívili divadlo Romathan. Pozreli si premiéru hudobnej rozprávky Vtáčatko Koráločka.

Za deti našej MŚ sa chceme poďakovať pánu riaditeľovi divadla a celému realizačnému tímu i hercom.  

pre deti to bol vianočný darček a nezabudnuteľný zážitok.
 

Mrázik

 

Vianoce sa blížia.Deti zo 4. triedy si ich spríjemnili návštevou bábkového divadla.Vo východoslovenskej galérii sa stretli deti z rôznych škôl a spoločne si pozreli hru Mrázik v prevedení ochotníkov z   

Za nádherný umelecký i sociálny zážitok im pekne ďakujeme. 

 

 

Medovníkový Domček

V novembri 2012 učiteľky z MŠ pripravili pre deti divadelné predstavenie známej slovenskej rozprávky Medovníkový domček,ktorý si po skončení rozprávky deti s pani učitelkou Ingou upiekli. Divadlo malo veľký úspech, pre ktorý ho museli zopakovať.

 

 

 

 

Besiedka s hasičmi

V mesiaci október prišli do našej MŠ členovia košického hasičského zboru, ktorí oboznámili deti našej škôlky s prácou hasičov. Zdôraznili deťom, že sa nesmú hrať so zápalkami a zápalnými látkami. Ukázali deťom aj svoj výstroj - helmu, špeciálnu obuv, špeciálne oblečenie. Deti si tieto veci mohli poprezerať a vyskúšať. Dozvedeli sme sa prečo majú hasiči na autách majáky a sirény. 

Pedagigickí zamestnanci ďakujú Ing. kpt. Zdenke Mazuchovej a JUDr. pplk. Štefanovi Tóthovi za deti že navštílvili našu MŠ a venovali nám svoj čas.

Šarkaniáda

Vo štvrtok 25.10.2012 sa deti zo všetkých tried našej MŠ zúčastnili šarkaniády na ihrisku nášho sídliska. Deti si doniesli vlastnoručne vyrobené šarkany.   Po úvodnom príhovore  pani učiteľky Jarošovej o jeseni, šarkanoch a vetríku všetky deti vyskúšali svojich šarkanov.

Dopravná výchova

 

Dňa 28.9.2012 sa v našej MŠ uskutočnila prednáška na tému o Dopravnej

výchove ako súčasť každodenného života detí.Prednášku viedol príslušník

Policajného zboru obvodného oddelenia  Košice - Ťahanovce nstržm.  Ing. Jaroslav

Žigala.Cieľom prednášky  bolo pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný

pohyb v cestnej premávke v súlade  s etickými princípmi, v praktických situáciách

uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca,

spolujazdca,kolobežkára,cyklistu,korčuliara a cestujúceho v hromadnej doprave.

Deti sa oboznámili s dopravnými značkami a so základnými  pravdilami cestnej 

premávky.Deťom bol premietnutý krátky ukážkový kreslený film o tom ,ako sa majú 

správať pri prechode cez železničné priecestie a  taktiež ako sa vyhnúť 

nebezpečenstvu pred zásahom elektrickým prúdom.V rámci prednášky bola

deťom interpretovaná aj samostatná výstroj a výzbroj príslušníka 

Policajného Zboru. Zároveň bolo zdôraznené,že príslušníci Policajného 

zboru vždy radi pomôžu deťom na ulici,ako aj na cestách.

Materská škola aj deti  týmto ďakujú Policajnému Zboru za všetko, čo sa

o cestách a nebezpečenstve od nich mohli dozvedieť :)

 

 

 

Halloween -deň v znamení tekvicových strašidiel

 

Dňa 12.10.2012 deti 6. triedy MŠ Hrebendova 5 pod vedením pani učiteľky 

Eleny Števicovej zorganizovali tradičnú výstavku halloweenskych strašidiel.

K tejto výstavke prispeli všetky triedy školy vtipnými umeleckými dielkami-

vyrezanými tekvičkami,ručne zhotovenými strašidielkami,bosorkami,duchmi,

čiernymi mačkami či netopiermi. Celá akcia sa konala v znamení Halloweenu. 

Výstavku navštívili deti zo všetkých tried MŠ  spolu s pani učiteľkami

a tiež žiaci  1. stupňa ZŠ Ľ. Podjavorinskej s učiteľkami.Cieľom výstavky bolo 

oboznámiť deti s tradíciami sviatku.Halloween sa traduje dlhé štyri storočia takmer

po celom svete.Vznikol v dalekej Amerike.Časom prenikol už aj k nám na Slovensko.

Ľudia ho oslavujú a zabávajú sa,čím si získava čoraz viac priaznivcov.

Symbolikou Halloweenu sú vyrezávané a maľované tekvice,oheň,rôzne kostýmy a masky.

Typickými farbami tohto sviatku sú oranžová a čierna.

                                                     

 

Výstavka s ochutnávkou

  Svetový deň zdravej výživy

 

Dňa 12.10.2012 sa konala výstavka zdravej výživy spojená s ochutnávkou

v priestoroch 6. triedy MŠ na Hrebendovej ulici č. 5 v Košiciach.

Hodnotnú výstavku zdravých jedál spolu s ochutnávkou pripravili deti 6. triedy s pani učiteľkou Katarínou Hajduovou v spolupráci so školskou kuchyňou.

Na výstavke sa zúčastnili všetky deti s pani učeteľkami a taktiež žiaci 1.stupňa

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 z Luníka 9.Deti si vypočuli rozprávanie o zdravých potravinách

a pochutnali si na výborných ovocných koláčikoch,nátierkach,šalátoch,ovocných čajoch a mlieku.

Zdravá strava je základ života. 

Školský rok 2012/2013

 

Deň Ježka Separka.

Projekt  Jožka Separka , ktorý na našej škôlke prebiehal, vyvrcholil V Botanickej záhrade v Košiciach 7. júna 2012. Tu sa stretli deti zo všetkých materských škôl , ktoré sa zapojili do tohto projektu a spoločne si zatancovali  tanec Jožka Separka.

Práce detí , vytvorené z odpadového materiálu budú vystavené na spoločnej výstavke , ktorá bude od 25.6. 2012 v Auparku.

 

                                           

 

  Plavecký výcvik.

 

O tom , že voda nie je iba strašidlo , ale i prostredie v ktorom sa dá zabaviť i oddýchnuť, sa deti presvedčili počas plaveckého výcviku. Dozor vo vode a partnerov pri hrách im robili pani učiteľky i niekoľko detí zo základnej školy.

 

 

                                                  Týždeň detí.

Deti na celom Slovensku oslavovali MDD. My sme tomuto sviatku venovali celý týždeň. Deti mali diskotéku, športové popoludnie, zábavný kvíz a na záver ich čakal pirátsky poklad. Prežili sme týždeň plný hier a radosti.

 

 

ŠKOLA V PRÍRODE!

Vrámci projektu "Spolu dokážeme viac" a pod záštitou NADÁCIE OTVORENEJ SPOLOČNOSTI- OPEN SOCIETY FOUNDATION  sa deti z našej materskej školy v čase od 23.4. -27. 4 2012 zúčastnili Školy v prírode v Drienici. Deti si upevňovali a overovali  životné zručnosti v praxi.

 

 

 

 

 

 

 

VESELÉ ZÚBKY

Dňa 19.4.2012 uskutočnila 5. trieda  akciu " Veselé zúbky" za účasti viacerých tried. Deti sa dozvedeli ako sa starať o svoj chrup. Pozreli si rozprávku doktora Králička " O KRÁĽOVSTVE ZDRAVÝCH A VESELÝCH ZÚBKOV" . Potom si všetky deti zúbky aj vyčistili a sľúbili, že si ich budú čistiť aj doma.

 

"Škôlka Ježka Separka"

Nie je odpad ako odpad !

Všetko o odpade, druhoch odpadu a možnostiach ako ho  ďalej využiť sa deti dozvedajú prostredníctvom projektu "Škôlka Jožka Separka", ktorý prebieha na našej materskej škole.

 

Veľkonočná  výstava

 Materská škola pripravila pre verejnosť veľkonočnú výstavu  v priestoroch Výmenníka Terasa - Ulica Obrody (MČ Západ). Prezentované boli práce detí i učiteliek, i práce ktoré vznikli vrámci projektu  "Spolu dokážeme viac" pod záštitou Nadácie otvorenej spoločnosti- Open Society Foundation   .

 

Zápis detí do MŠ   

 

Riaditeľstvo MŠ Hrebendova 5 v Košiciach Vám týmto oznamuje,  súlade s § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole, ktoru sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z., že v termíne od 20.02 2012 do 15.03.2012 bude v dňoch školského vyučovania v čase od 7:00 hod do 16:30 hod v priestoroch MŠ prijímať žiadosti na prijatie do materskej školy na školský rok 2012/2013. Oznámenie o prijímaní žiadostí sú zverejnené v priestoroch MŠ a na iných, verejne dostupných miestach (miestny úrad, komunitné centrum, ZŠ, miestny rozhlas).

Podmienky prijímania žiadostí:

- vyplnenie príslušného formulára zákonným zástupcom,

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

- dovŕšenie veku 3 rokov k 31.08.2012,

- prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia

povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Anna Klepáčová, riaditeľka MŠ

 

 

FLÓRA- KOLÁŽ. 

Dňa 27.1.2012 bola v CVČ DOMINO vyhodnotená výtvarná súťaž FLÓRA- koláž.Medzi ocenenými  obrázkami bola aj práca Nikolasa Ferka, ktorý navštevuje našu materskú školu.    Jeho práca s názvom "SLNKO A DETI PRE VŠETKÝCH " získala 3. miesto.

 

 

 VIANOCE, VIANOCE PRICHÁDZAJÚ!

Vianoce opäť navštívili našu materskú školu na Hrebendovej ulici v Košiciach.  Pani učiteľky a deti ich už netrpezlivo očakávali . V každej triede si  Vianoce oslávili iným spôsobom, či už veľkou oslavou, alebo prípravou Vianočných koláčov a tôrt.

 Všetky prípravy a oslavy vyvrcholili Vianočnou besiedkou. Na predstavení, ktoré uvádzala p. u. E. Števicová,  deti predviedli svojim rodičom  i návšteve z miestnej polície svoj Vianočný program.

 

" SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY"

Dňa 11.11.2011 sa konala výstavka zdravej výživy spojená s ochutnávkou v priestoroch  6. triedy MŠ na Hrebendovej ulici č.5 v Košiciach.

Hodnotnú výstavku zdravých jedál spolu s ochutnávkou pripravili deti 6. triedy s pani učiteľkou Katarínou Hajduovou v spolupráci so školskou kuchyňou. Na výstavke sa zúčastnili všetky deti s pani učiteľkami a  taktiež žiaci 1. stupňa ZŠ Ľ. Podjavorinskej z Lunika 9.  Deti si vypočuli rozprávanie o zdravých potravinách a pochutnali si na výborných ovocných koláčikoch, nátierkach, šalátoch, ovocných čajoch a mlieku.

Zdravá strava je základ života!

 

Halloween - deň v znamení tekvicových strašidiel!

Dňa 2.11.2011 deti 6. triedy pod vedením pani učiteľky Eleny Števicovej zorganizovali tradičnú výstavku halloweenskych strašidiel. K tejto výstavke prispeli všetky triedy školy vtipnými umeleckými dielkami- vyrezávanými tekvičkami, ručne zhotovenými strašidielkami, bosorkami, duchmi, čiernymi mačkami, či netopiermi. Celá akcia sa konala v znamení Halloweenu. Výstavku navštívili deti zo všetkých tried MŠ spolu s pani učiteľkami a tiež žiaci 1.stupňa ZŠ Ľ. Podjavorinskej s učiteľkami. Cieľom výstavky bolo oboznámiť deti s tradíciami sviatku. Halloween sa traduje od nepamäti takmer na celom svete. Jeho symbolikou sú vyrezávané i maľované tekvice, oheň, rôzne kostými a masky. Typickými farbami tohto sviatku sú oranžová a čierna. Hallowen si získava čoraz viac priaznivcov aj v našej krajine.

Milí rodičia, priatelia, známi i „ Fanúšikovia“.

Začal sa nám nový školský rok 2011/2012 a my sme ho začali s veľkým zanietením i humorom. Ale aby sme mali do práce aj dostatok síl, deti zo 4. triedy našej materskej školy  pre Vás pripravili a odskúšali niekoľko receptov.

 OSIE HNIEZDA

Ukážeme všetkým dnes,   

že aj my už vieme piecť.

Najprv múku, vajíčko

I pocukriť máličko.

Potom z cesta hada spraviť,

vycapkať ho , pekne stočiť.

A už sa tie hniezda pečú,

O chvíľku nám slinky tečú.

Nesmiete sa toho báť,

príďte ku nám ochutnať.

 

 

Školský rok 2011/2012

 

Zoznam prijatých detí do MŠ na šk.rok 2011/2012

Badó R., Badová M., Badová L.,Balog K., Balog R., Balog N., Balog A., Balogová L., Balogová J., Balogová D., Balogová V., Balogová Dž., Bandy O., Bencziová B., Beňak J., Berko N., Berková I., Buncíková F., Bundová M., Čisárová N., Dani S., Dávid P., Dunová L., Dunová J., Dužda M., Duždová Dž., Dzúrik M., Dzúriková M., Ďurašková  S., Ferčák S.,Ferčáková K.,  Ferko R., Fráterová S., Gadzsorová M.,Garbárová L., Gazsik S., Gaži A.,  Gaži M., Gaži L., Gaži Ľ., Gažík E., Gažík R., Gažíková M., Gažiová Dž., Gažiová M., Géza E., Gézová A., Gézová D., Holub P., Horváth E., Horváth A., Horváth J.,  Horváth L., Horváth M., Horváth M., Horváth K., Horváth M., Horváth A., Horváth E., Horváth S., Horváthová S., Horváthová V., Horváthová C., Horváthová J., Hudáková L., Hudiová S., Jakubíková L., Kožúšková S., Kandurová V., Krajňák M., Krok R., Krok E., Krok F., Kroková A., Kroková M., Kroková K., Kroková S., Kroková J., Kroková L., Lakatoš D., Lazóková V.,  Makulová J., Mata K., Mirga L., Mirgová S., Mročová H., Mročová K.,  Nováková V., Olájoš P., Pohlotko K., Pohlotko R., Pokutová A., Pokutová A.,  Pota E., Potová Ž., Rusňáková M.,  Rusňáková Ž., Rybárová C., Slepčíková D., Šaňa P.,Šaňa B., Šaňa E., Šaňa L., Šaňová S., Šidelka D., Šidelková A., Turták A., Turták R.,  Turtáková D., Turtáková S.,, Zsiga A.,  Zupko J., Zupko M., Žiga M., Žiga D., Žiga K., Žigová V.,

  

Veľkonočné kraslice

1. 4.2011 sa deti našej materskej školy a deti 1. a 0-tého ročníka ZŠ Podjavorinskej stretli, aby spoločne ozdobovali vyfúknuté vajíčka a sádrové odliatky a to rôznymi výtvarnými technikami. 

Marec - mesiac knihy

Vyučovací proces v mesiaci marec sa na našej škole niesol v znamení ,,mesiaca knihy" s názvom aktivity Príroda sa prebúdza. Aktivity prebiehali nasledovne:

- pracovali v skupine s knihou

- pracovali s časopismi Včielka, Bobrik

- deti počúvali čítané príbehy, počúvali piesne a básne o jari

- rozprávali sa popdľa obrázkov

Celý projekt bol vedený za účelom pochopenia dôležitosti ochrany prírody a neznečisťovania okolia.

 

 

 

 

Tvorivé dielne

 

23.3.2011 aktivitami prakticky uplatňovali návyky starostlivosti o prírodu. Deti spoločne založili záhradky v truhlíkoch, pripravili zeminu a vysievali semená. Počas ďalších dní boli rastlinky deťmi zavlažované a uložené na slnečnom mieste. Každým dňom sledovali rast rastliniek.

 

Zápis detí do MŠ   

 

Riaditeľstvo MŠ Hrebendova 5 v Košiciach Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, vyhlášky MŠ SR č. 308/2009, že v termíne od 22.02 2011 do 15.03.2011 bude v dňoch školského vyučovania v čase od 7:00 hod do 16:30 hod v priestoroch MŠ prijímať žiadosti na prijatie do materskej školy na školský rok 2011/2012. Oznámenie o prijímaní žiadostí sú zverejnené v priestoroch MŠ a na iných, verejne dostupných miestach (miestny úrad, komunitné centrum, ZŠ, miestny rozhlas).

Podmienky prijímania žiadostí:

- vyplnenie príslušného formulára zákonným zástupcom,

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

- dovŕšenie veku 3 rokov k 31.08.2011,

- prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia

povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Anna Klepáčová, riaditeľka MŠ

 

 Vianočná besiedka

Každým rokom sa u nás pred najkrajšími sviatkami roka koná vianočná besiedka. Je to predstavenie našich detí svojim rodičom a známim, či širšej verejnosti.

p.uč. Takácsová privítala všetkých hostí a vianočná besiedka sa vďaka dobrej organizácii a šikovným deťom s krásne pripraveným programom mohla začať.

Deti tancovali rómske aj slovenské tance, ako prianie dobrého spolunažívania, spolupatričnosti a solidarity medzi ľuďmi. Spievali, hrali divadlo, recitovali, no a ako sa patrí prihodili aj krásny vianočný vinš.

Navštíviť nás prišla aj redaktorka slovenského rozhlasu rádia Regina. Komentár bude odvysielaný v piatok o 8.00 na vlnách spomínaného rádia. Dúfame, že sa Vám všetkým náš program páčil. Veď bol robený z lásky vašich detí k Vám...

 

 

 

,,Tvorivé dielne"

Dňa 17.12.2010 sa uskutočnili ,,Tvorivé dielne" v rámci ktorých deti našej MŠ a nultého ročníka ZŠ spoločne ozdobovali vlastnoručne napečené perníky bielkovým snehom. Po práci si spoločne zaspievali a zatancovali.

 

 

 

 

 

Návšteva špeciálnej základnej školy

Dňa 7.12.2010 sa deti z materskej školy na Hrebendovej ulici zúčastnili na divadelnom predstavení Mrázik. Ich hostiteľom bola ŠZŠ Opatovská cesta 97.

Bábkové divadlo pre nich pripravili učitelia špeciálnych tried. Deťom sa najviac páčila nazlostená Babajaga a po nej i Mikuláš, ktorý prišiel po predstavení. Po zaspievaní pesničiek ich Mikuláš aj obdaroval. Deti sa vrátili plné zážitkov a nových priateľstiev so zdravotne postihnutými deťmi.

Ďakujeme učiteľom špeciálnych tried a pozdravujeme našich nových kamarátov.

 

 

Návšteva Mikuláša v našej MŠ
Začiatok decembra je charakteristický návštevou Mikuláša v každej domácnosti. Aj do našej MŠ prišiel Mikuláš. A neprišiel sám. So sebou si vzal ajnela, ktorý deti pochválil, čerta, ktorý sa snažil nájsť aspoň jedno neposlušné dieťa, no i malého pomocníka. Deti im predviedli to, čo sa  v škôlke naučili. Zaslúžene dostali sladké balíčky. Mikuláš s anjelom boli spokojní, len čert, tak ako každý rok, obišiel naprázdno :) Takéto sladké a milé prekvapenie mali deti našej MŠ v piatok, 3.11.2010.


 

Farebná jeseň

Pdľa Plánu spolupráce so ZŠ sa dňa 28.10.2010 sa v 4.triede uskutočnili tvorivé dielne pod názvom " Farebná jeseň " , počas ktorých deti prípravných ročníkov a deti nultého a prvého ročníka družobnej ZŠ Ľ. Podjavorinskej vytvárali sádrové odliatky listov, jesenných plodov a ovocia. Práca im išla dobre, vzájomne spolupracovali a pomáhali si. Hotové výtvory po vymaľovaní skrášlia interiér MŠ a ZŠ.

 

 

Školský rok 2010/2011

<!-- ---- ABZ rychle pocitadlo ---- -->
<a href="http://pocitadlo.abz.cz/" title="počítadlo přístupů: pocitadlo.abz.cz"><img src="http://pocitadlo.abz.cz/aip.php?tp=bb" alt="počítadlo.abz.cz" border="0" /></a>
<!-- ---- http://pocitadlo.abz.cz/ ---- -->

 

Návšteva v MŠ

21.mája navštívili našu materskú školu hostia z Apoštolskej cirkvi a pripravili pre deti záujímavý program spojený s tancom, žongľovaním, bábkovým divadlom a maľovaním na tvár.

 

 

    

Výlet do ZOO

  

 

  

  

  Plavecký výcvik 

V rámci spolupráce so ZŠ Ľ.Podjavorinskej prebieha ako po iné roky plavecký výcvik 5-6 ročných detí v 2 turnusoch od 19.4. do 30.4.2010.Aj vďaka ústretovsti ZŠ je táto akcia nadmieru úspešná, o čom svedčia priložené fotografie.  

 

 

    

    

 

 

 

 

      

     

                               

 

Výtvarná súťaž

 

Dieťa z našej materskej školy - Tomáš Kaleja (6 rokov)  obsadil 3.miesto vo výtvarnej súťaži v rámci preventívneho projektu "Mojimi očami", ktorý vyhlásilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

 

 

 Veľkonočná  výstava

Naša materská škola pripravila pre verejnosť veľkonočnú výstavu v priestoroch Výmenníka Terasa - Ulica Obrody (MČ Západ), ktorá potrvá od 29.03.2010 do 11.04.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návšteva splnomcnenca vlády SR pre rómske komunity v našej MŠ

V našej materskej škole na ulici Hrebendova v Mestskej časti Košice – Lunik IX sa dňa 31.03.2010  uskutočnila milá slávnosť. V úzkom kruhu pedagógov a rodičov odovzdal splnomocnenec vlády SR Ľudovít Galbavý malý darček našej bývalej žiačke Vaneske Horváthovej za jej úspech, ktorý nedávno dosiahla. Zúčastnila sa v súťaži o najlepší návrh na plagát Valentínska kvapka krvi a v silnej konkurencii zvíťazila. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity sa rozhodol oceniť tento Vaneskin úspech osobne, keď uvidel jej výtvarnú prácu.

 

 

 

Výtvarnú súťaž, na ktorej sa Vaneska zúčastnila a kde bola vybraná jej kresba ako podklad na plagát, organizoval 25. marca 2009 Územný spolok Slovenského Čereveného kríža Košice - mesto. Súťaž bola vyhlásená pri príležitosti 90. výročia vzniku Slovenského Červeného kríža a 150. výročia zrodu myšlienky Červeného kríža.

 

  

Celomestské oslavy Dňa učiteľov

Dńa 26.03.2010 Mesto Košice pri príležitosti osláv Dňa učiteľov ocenilo 36 pedagogických pracovníkov.
Ďakovné listy ako prejav vďaky za ich dlhoročné pedagogické majstrovstvo,dosiahnuté úspechy a príkladné charakterové vlastnosti, múdrosť a lásku, ktorými napĺňajú svoje povolanie, im odovzdal námestník primátora mesta Košice Marek Vargovčák. Ďakovné listy si prevzala aj učiteľka našej MŠ - pani Alžbeta Kováčová.


 

                     

 

             Karneval

Február je skvelý čas, doba masiek je tu zas.

Škôlka chystá karneval, "ktože by sa toho bál?".

Príde šašo, striga veľká, lekárka aj učiteľka,

tanečnica, čert i pes,urobíme skvelý ples.

Bude súťaž v rezskom tanci, zabrejkujú nám aj chlapci.

Pohostenie nakoniec, to bude skvelá vec!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist