Naše aktivity rok 2015

"Aflatoun" pre účastníkov konferencie "Spolu s Rómami dosiahneme viac- Jeketane le Romenca buter keraha- Together with Roma, we will achieve more".

 

Naša materská škola je zapojená do projektu Aflatoun (Child Savings International).    Aftaloun je  mimovládna organizácia so zameraním na vzdelávanie detí o ich právach a povinnostiach    a riadenie  finančných zdrojov prostredníctvom sociálneho a finančného vzdelávania.

Dňa 4.-5. novembra 2015 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná vedecká  konferenica Spolu   s Rómami dosiahneme viac- Jeketane le Romenca buter keraha- Together with Roma, we will achieve more. 

Pri tejto príležitosti naše deti pod vedením pani učiteliek pripravili darčeky Aftalounov                  pre účastníkov tejto konferencie.

               

               

                       

 

Ocenenie Romipen 2015

Dňa 8.4.2015 na galavečeri Amaro Džives - Náš deň ocenil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity tri osobnosti pracujúce priamo v komunitách.

Hlavným posolstvom tohto večera bolo pripomenúť verejnosti Medzinárodný deň Rómov a prezentovať rómsku kultúru.

Jednou z ocenených je pani riaditeľka našej MŠ Anna Klepáčová. Ocenenie a poďakovanie získala

za prínos v oblasti zlepšovania kultúrneho a vzdelanostného rozvoja rómov.

Pani riaditeľka vo svojom prehovore zdôraznila dôležitosť vzdelávania ako podstatného článku budúcej 

integrácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoločnosti a v krátkosti vyzdvihla úspechy

detí z našej MŠ, ktoré sú vďaka maľovaním obrazov známe vo svete.

 

 

 

 

 

Čítajte viac: http://romovia.sme.sk/c/7746286/ocenenie-romipen-2015.html#ixzz3XXor5Wft

 

Športovo-zábavný areál

Vo štvrtok 30.5.2015 deti s radosťou prichádzali do MŠ, pretože v tento deň bola naplánovaná návšteva športovo-zábanvého areálu, kde sa nachádza detské a dopravné ihrisko.

V exteriéri dopravného ihriska si deti utvrdili svoje získané vedomosti, kde mali možnosť si vyskúšať jazdu na kolebežkách, odrážadlách.

 

 

Hry so Šašom Jašom

7.5.2015 v našej MŠ sa uskuočnila aktivita pod názvom "Hry so Šašom Jašom".Deti sa aktínve zapájali do hier so Šašom Jašom, ktorého predstavovala pani učiteľka Iveta Jasrošová.

Aktivita bola zameraná na rozvíjanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí, rozvíjanie pamäti, tvorivosti, pohybových schopností a orientáciu v priestore. Okrem toho si zopakovali známe piesne, básne, riekanky a hudobno-pohybové hry.

Odmenou pre pani učiteľky, ktoré aktivitu pripravili bol úsmev a radosť detí.

 

 

 

 

Poďakovanie pánovi starostovi Marcelovi Šaňovi za nové pieskovisko

Týmto patrí veľká vďaka pánovi starostovi mestskej časti Luník IX Marcelovi Šaňovi za jeho dar k MDD- nové pieskovisko.

Deti sa veľmi potešili novému miestu, kde môžu uplatniť svoju kreatívnosť.

Takisto sa chceme poďakovať aktivačným pracovníkom, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii pieskoviska, prevoze a úprave

 piesku.

 

  

.

Výlety 

Vďaka projektu MRK2, v ktorom sme zapojení, v mesiacoch máj - jún sme sa zúčastnili 5 celodenných výletov:

  • Športovo-zábavný areál - Dopravné ihrisko Alejová
  • Fun Park
  • Detský areál Anička
  • Botanická záhrada
  • Rekreačný areál Alpinka

                         

 

                                                                                 

 

 

                            

 

                                 

                                                    

                                                  

                                                       

                                                                                                           

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

Dnes 30.6.2015 sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi, ktorí každý rok opúšťajú brány našej MŠ.

Všetkým budúcim prvákom prajeme vykročenie správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho života.

                         

TOPlist