Objednávky MŠ

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

ROK 2016

Číslo

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota

s DPH v €

Dátum vyhotovenia 

objednávky

Dodávateľ
1/2016  Vakcína proti vírus.zápalu pečene   8.1.2016 Železničné zdravotníctvo Košice
2/2016 Revízia hasiacich prístrojov 81,00 8.1.2016 BPMK, s.r.o.
3/2016 Kurz 1.pomoci 80,00 21.1.2016 Železničné zdravotníctvo Košice
4/2016 Aktualizáciu programu ŠJ 39,24 26.1.2016 SOFT-GL
5/2016 Modul SEPA - PaM 14,40 2.2.2016 VEMA, a.s.
6/2016 Školské balíčky pre 5-6 roč.deti - dotácia HN 398,40 16.3.2016 Papier Servis,s.r.o.
7/2016 Dodávka, montáž elektrického bojlera 483,48 16.3.2016 Kodrestav s.r.o.
8/2016 Doplnenie sadrokartónu  1198,72 16.3.2016 Kodrestav s.r.o.
9/2016 Oprava elektrick.bojlera v II.pavilóne v jedálničke 372,56 11.4.2016 BPMK, s.r.o.
10/2016 Deratizácia a dezinsekcia v MŠ 368,70 11.4.2016 Asanarates, s.r.o.
11/2016 Oprava prípojky-slabý tlak 141,77 19.4.2016 BPMK, s.r.o.
12/2016 Údržba kopírov.strojov 97,58 20.4.2016 Pergamon s.r.o.
13/2016 Plynová revízia v ŠJ 117,60 25.4.2016 BPMK, s.r.o.
14/2016 Údržba gastro-zariadení v školskej kuchyni 933,60 26.4.2016 Elektroservis VV, s.r.o.
15/2016 Oprava na elektrickom obvode 27,50 6.5.2016 BPMK, s.r.o.
16/2016 Oprava elektrického kotla v ŠJ 128,52 12.5.2016 Elektroservis VV, s.r.o.
17/2016 Vypracovanie VO   3.6.2016 Stredislo služieb škole
18/2016 Kancelársky papier 119,62 10.6.2016 Papierservis, s.r.o.
19/2016 Poistenie detí krátkodobé 125,32 15.6.2016 Union poisťovňa, a.s.
20/2016 Predĺženie licencie na 12 mesiacov 58,66 16.6.2016 Weblahko.sk
21/2016 Oprava elektrického kotla v ŠJ   16.6.2016 Elektroservis VV,s.r.o.
22/2016 Autobusová preprava detí - výlet 160,00 23.6.2016 Hana Fučková - FABUS
23/2016 Prenájom ihriska, obed.menu pre deti - výlet 400,00 28.6.2016 Petamax s.r.o.
24/2016 Revízia elektrospotrebičov   28.6.2016 BPMK, s.r.o.
25/2016 Obedové mendu- Metodický deň 390,00 1.7.2016 Jana Janovičová
26/2016 Školské tlačivá   6.7.2016 Ševt, a.s.
         
         
         

 


TOPlist