Organizácia dňa

 

Denný poriadok v MŠ  
 
Rámcovo stanovený čas
 
07.00 - 8.30
     
    Príchod detí do materskej školy
   Hry a hrové činnosti detí
     Individuálne plánované činnosti
 
  Pohybové a relaxačné aktivity, edukačná aktivita
Pevne stanovený čas
08.45 - 9.00  Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - desiata)
 
 
Rámcovo stanovený čas
09.15 – 11.30
 
  Hry a hrové činnosti detí, cielené vzelávacie aktivity
     
 
              Pohybové a relaxačné aktivity
  Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena), edukačná aktivita
   Individuálne plánované nčinnosti
   Pobyt vonku
 
Pevne stanovený čas
 
11.45 - 12.15
   Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie -
 obed)
 
Rámcovo stanovenýčas
12.30 - 14.30
 Činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena)
 Odpočinok
  Hry a hrové činnosti detí
 
Pevne stanovený čas
14.30 - 14.50
 Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - olovrant),edukačná aktivita
 
Rámcovo stanovený čas
15.00 - 17.00
Hry a hrové činnosti detí, , popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 
  Pohybové a relaxačné aktivity
 
  Odchod detí domov

 

TOPlist