Školská jedáleň

                     
 
 
Kto sa stará o naše brušká :
 
Vedúca ŠJ :   Gabriela Hronská
Kontakt:       0917 276 005
                  

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lístok je k nahliadnutiu na stránke www.eskoly.sk.


Naša materská škola dbá o zdravé starvovanie našich detí, preto podáva školské ovocie a mlieko.
 
  
 
 
 

 

TOPlist