Faktúry ŠJ

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 
ROK 2016
 

č.FA

Došla dňa

Dodávateľ

IČO

Popis plnenia

Celková hodnota         s DPH (€)

Deň splatnosti

1

11.1.2016

PPM,s.r.o.

 36215449

Nákup potravín

124,68

18.1.2016

2

12.1.2016

Besster,s.r.o.

36506958

Mrazené výrobky              

292,48

26.1.

3

12.1.2016

Hook, s.r.o.             

36216224

Školské ovocie

16,00

19.1.

4

12.1.2016

Ja8ne Fruit, s.r.o.

48077691

Ovocie, zelenina

87,94

19.1

5

18.1.2016

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

141,72

22.1.

6

18.1.2016 

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

23,02

25.1.

7

18.1.2016

Ja8ne Fruit, s.r.o.

48077691

Ovocie, zelenina

124,97

24.1.

8

20.1.2016

Besster,s.r.o.

36506958

Mrazené výrobky  

205,48

3.2.

9

21.1.2016

Ja8ne Fruit, s.r.o.

48077691

Ovocie, zelenina

108,65

29.1.

10

22.1.2016

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

158,97

29.1.

11

25.1.2016

Mäso-údeniny

44620179

Mäso

155,72

1.2.

12

26.1.2016

Hook, s.r.o. 

36216224

Školské ovocie

16,80

2.2.

13

27.1.2016

Besster,s.r.o.

36506958

Mrazené výrobky

184,61

10.2.

14

27.1.2016

Tatranská mliekáreň, a.s.

31654363

Školské mlieko

14,69

5.2.

15

28.1.2016

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

161,94

4.2.

16

28.1.2016

Ja8ne Fruit, s.r.o.

48077691

Ovocie, zelenina

103,31

3.2.

17

3.2.2016

Ja8ne Fruit, s.r.o.

48077691

Ovocie, zelenina

72,16

10.2.

18

3.2.2016

Besster,s.r.o.

36506958

Mrazené výrobky

112,99

17.2.

19

5.2.2016

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

153,51

12.2.

20

8.2.2016

Ja8ne Fruit, s.r.o.

48077691

Ovocie, zelenina

84,10

14.2.

21

9.2.2016

Hook, s.r.o.

36216224

Školské ovocie

4,50

16.2.

22

9.2.2016

Besster,s.r.o.

36506958

Mrazené výrobky

106,50

23.2.

23

11.2.2016

Tatranská mliekáreň, a.s.

31654363

Školské mlieko

14,69

19.2.

24

11.2.2016

Pekáreň JUNO

30308658

Chlieb, pečivo

172,49

14.2.

25

14.2.2016

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

93,70

19.2.

26

22.2.2016

Tatranská mliekáreň, a.s.

31654363

Školské mlieko

11,42

26.2.

27

22.2.2016

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

53,39

29.2.

28

23.2.2016

Hook, s.r.o.

36216224

Školské ovocie

4,50

1.3.

29

29.2.2016

PPM,s.r.o.

36215449

Nákup potravín

68,06

7.3.

30

22.2.2016

Ja8ne Fruit, s.r.o.

48077691

Ovocie, zelenina

106,54

29.2.

31

8.3.2016

Pekáreň JUNO

30308658

Chlieb, pečivo

107,94

8.3.

32

8.3.2016

Mäso-údeniny

44620179

Mäso

108,29

7.3.

33

8.3.2016

Tatranská mliekáreň, a.s.

31654363

Školské mlieko

11,42

15.3.

34

7.3.2016

PPM, s.r.o.

160012

Nákup potravín

88,54

14.3.2016

35

8.3.2016

Ja8ne fruit s.r.o.

161131

Ovocie,zelenina

91,19

15.3.2016

36

8.3.2016

HOOK, s.r.o.

160102904

Školské ovocie

4,50

15.3.2016

37

10.3.2016

PPM, s.r.o.

160013

Nákup potravín

78,52

17.3.2016

38

10.3.2016

Besster,s.r.o.

2322016

Mrazené výrobky,potraviny

159,03

24.3.2016

39

14.3.2016

PPM,s.r.o.

160014

Nákup potravín

90,26

21.3.2016

40

 

14.3.2016

Ja8ne fruit s.r.o.

161232

Ovocie,zelenina

147,12

20.3.2016

41

 

16.3.2016

Besster s.r.o.

2472016

Mrazené výrobky,potraviny

199,02

30.3.2016

42

18.3.2016

Ja8ne fruit,s.r.o.

161329

Ovocie,zelenina

93,77

25.3.2016

43

18.3.2016

PPM, s.r.o.

160015

Nákup potravín

78,38

18.3.2016

44

22.3.2016

HOOK, s.r.o.

160103582

Školské ovocie

 4,50

29.3.2016

45

23.3.2016

PPM, s.r.o

160016

Nákup potravín

53,24

23.3.2016

46

23.3.2016

Ja8ne fruit,s.r.o.

161419

Ovocie,zelenina

73,19

30.3.2016

47

30.3.2016

Besster, s.r.o.

2792016

Mrazené výrobka,potraviny

49,73

13.4.2016

48

31.3.2016

PPM,s.r.o.

160017

Nákup potravín

64,75

7.4.2016

49

31.3.2016

Mäso-údeniny

20150875

Mäso,mäsové výrobky

206,80

7.4.2016

50

31.3.2016

JUNO pekáreň

20160126

Chlieb, pečivo

129,28

14.4.2016

51

1.4.2016

Ja8ne fruit

161505

Ovocie,zelenina

98,58

8.4.2016

52

1.4.2016

Besster,s.r.o.

3012016

Mrazené výrobky,potraviny

125,30

15.4.2016

53

3.4.2016

PPM,s.r.o

160019

Nákup potravín

81,40

11.4.2016

54

5.4.2016

Ja8ne fruit

161610

Ovocie,zelenina

66,00

11.4.2016

55

5.4.2016

HOOK,s.r.o

160104035

Školské ovocie

16,00

12.4.2016

56

6.4.2016

Besster, s.r.o.

3122016

Mrazené výrobky,potraviny

114,97

20.4.2016

57

7.4.2016

PPM, s.r.o.

1600120

Nákup potravín

77,20

14.4.2016

58

8.4.2016

Ja8ne fruit

161658

Ovocie,zelenina

78,85

14.4.2016

59

8.4.2016

Besster, s.r.o

31920156

Mrazené výrobky,potraviny

211,38

22.4.2016

60

12.4.2016

PPM,s.r.o.

160021

Nákup poravín

103,86

19.4.2016

61

12.4.2016

HOOK, s.r.o.

160104564

Školské ovocie

14,40

19.4.2016

62

12.4.2016

Ja8ne fruit s.r.o.

1617400

Ovocie,zelenina

55,61

19.4.2016

63

14.4.2016

Besster, s.r.o.

3462016

Mrazené výrobky,potraviny

195,54

28.04.2016

64

18.04.2016 PPM s.r.o.         160022 nákup potravín 112,57 25.4.2016

65

18.4.2016 JA8NE FRUIT s.r.o 161827 ovocie a zelenina 79,32 24.4.2016

66

19.4.2016 Besster s.r.o 3602016 mrazené výrobky,potraaviny 84,43 3.5.2016

67

22.4.2016 PPM s.r.o 160023 potraviny 130,99 29.4.2016

68

25.4.2016 JA8NE FRUIT s.r.o 161953 ovocie-zelenina 124,69 02.05.2016

69

25.4.2016 Besster s.r.o 3792016 mrazené výrobky,potraviny 162,33 9.5.2016

70

26.4.2016 HOOK s.r.o 160105126 školské ovocie   4,50 3.5.2016

71

28.4.2016 PPM s.r.o 160024 nákup potravín 148,91 5.5.2016

72

29.4.2016 JA8NE FRUIT s.r.o 162045 ovocie-zelenina 85,94 6.5.2016

73

2.5.2016 Mäso-údeniny,Trebišovská 20150886 mäso-údeniny 284,13 6.5.2016

74

2.5.2016 Tatranská mliekareň s.r.o 71613989 mlieko 19,36 10,.5.2016

75

9.5.2016 JUNO-pekáreň 20160168 chlieb,pečivo 194,71 14.5.2016

76

2.5.2016 JA8NE FRUIT 162124 ovocie-zelenina 57,30 9.5.2016

77

3.5.2016 PPM s.r.o 160026 nákup potravín 61,53 10.5.2016

78

3.5.2016 HOOK s.r.o 160105691 školské ovocie 5,00 10.5.2016

79

3.5.2016 Besster s.r.o 4242016 mrazené výrobky,potraviny 119,73 17.5.2016

80

6.5.2016 Besster s.r.o 4332016 mrazené výrobky,potraviny 84,12 20.5.2016

81

10.5.2016 JA8NE FRUIT s.r.o 162242 ovocie,zelenina 95,74 17.5.2016

82

11.5.2016 PPM s.r.o 160027 potraviny 97,27 18.5.2016

83

10.5.2016 Besster s.r.o 4392016 mrazené výrobky,potraviny 109,33 24.5.2016

84

16.5.2016 PPM s.r.o 160028 potraviny 120,31 23.5.2016

85

16.5.2016 JA8NE FRUIT s.r.o 162371 ovocie,zelenina 111,89 23.5.2016

86

17.5.2016 HOOK s.r.o 160106240 školské ovocie 5,00 24.5.2016

87

18.5.2016 PPM s.r.o 160029 potraviny 123,01 25.5.2016

88

20.5.2016 Besster s.r.o 4682016 mrazené výrobky,potraviny 86,91 3.6.2016
89 20.5.2016 Tatranská mliekareň s.r.o 71616772 mlieko 19,44 27.6.2016
90 25.5.2016 PPM s.r.o 160030 potraviny 104,02 01.6.2016
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 

 

 


TOPlist