Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola Hrebendova 5, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.d) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Identifikačné údaje

Názov organizácie : Materská škola Hrebendova 5, Košice

Sídlo : Hrebendova 5, 040 11 Košice

IČO : 355 41 571

Kontakt :  055/6436482, mshrebendova@stonline.sk

Štatutárny zástupca :  Anna Klepáčová

 

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2012

 

Súhrnná správa za I.štvrťrok 2013

http://mshrebendova5.wbl.sk/suhrnna_sprava_i.stvr.-2013.pdf

 

Súhrnná správa za II.štvrťrok 2013

http://mshrebendova5.wbl.sk/suhrnna_sprava_ii.stvr.2013.pdf

TOPlist