Naše aktivity 2017

September 2017

4.9.2017

Slávnostné zahájenie nového školského roka  2017/2018

Október 2017

Návšteva Bábkového divadla v Košiciach na Alžbetinej ulici

Predstavenie  " Ako sa ťahá repa " sa konalo dopoludnajšich hodinách. Deťom sa rozprávka páčila nakoľko boli niektoré deti zapojené priamo do deja, nakonci boli odmenené  všetky deti cukríkmi.

November 2017

OMEP - slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

Pri príležitosti dňa materských škôl na Slovensku sa v našej materskej škole konal workshop kde mala prednášku pani  PedDr. Milena Lipnická, PhD. 

December 2017

6.12.

Naštívili sme ZŠ- Podjavorinskej v Košiciach kde vystupovalo známe Rómske divadlo Romatham za tancovali a spievali známe rómske a slovenské piesne. Po vystúpení pán starosta mestkej časti LIX  pán Bc.Marcel Šana s Mikulášom rozdávali sladké balíčky.

7.12.

V dopoludňajších hodinách v priestoroch naše MŠ nás prišiel navštíviť Mikuláš aj s Anjelom a Čertom kde zažili veselé chviľky s deťmi,  v každej triede spievali Mikulášske tradičné piesne. Za odmenu dostali Mikulášsky baliček.

14-15.12

Pani kuchárky upiekli voňavé perníčky,  ktoré deti samostatne ozdobovali cukrovou polevou a kreatívne zabalili do ozdobného papiera ako svoj vlastný darček pre rodičov.

21.12

Na Vianočnej besiedke svojim programom navodili deti sviatočnú atmosféru Vianoc svojím vystúpenim. Deti boli odmenené potleskom,  kde sa zúčastnil vysoký počet rodičov, babičiek a  súrodencov. Získané vedomosti a zručnusti deti predviedli svojim milým programom.

 

V tento šk.rok 2017/2018 našu MŠ zaspondzorovala Apoštolská cirkev. deti našej MŠ namaľovali z vďaky 4 obrazy ktoré skrášľujú interiéri domácností amerických obyvateľov.

 

Február 2018

6.2

Deti vystúpili pri príležitosti odhalenia pamätníka B.Bjornsona v mestkom parku a Kunsthalle v Košiciach. Kde vystúpili naše deti a zaspievali piesne v troch jazykoch ( nórsky, rómsky, slovensky).

 

                            

 

 


TOPlist