Zmluvy MŠ‚ŠJ

Zverejňovanie dokumentov 

Od 15.07.2016 :  Uplatňovanie zákona č. 546/2010 Z.z. novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka  a  Zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je zverejňované na Verejnom registry odberateľských vzťahov :  http://zmluvy.egov.sk/egov/contracts/orderBy:datum/direction:desc/place:309

 

Zverejňovanie dokumentov 

Do 14.07.2016 : Uplatňovanie zákona č. 546/2010 Z.z. novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka  a  Zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

ROK 2016

Číslo zmluvy

Zmluvná 

strana

Názov-predmet zmluvy Dátum PDF
1/2016            Mestská časť Košice - Luník IX Zmluva o výpožičke 1.3. http://mshrebendova5.wbl.sk/mulix2016.pdf
  TEHO spol.s.r.o. Košice Dodatok č.1/2016 k Zmluve č. 1010269517 18.5. http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod.2016.pdf
  Fond zdravia Mesta Košice,n.f. Zmluva o poskytnutí grantu č.14/2016 1.6. http://mshrebendova5.wbl.sk/fondzdravia-2016.pdf
  Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.18-13196 16.6. http://mshrebendova5.wbl.sk/union-vylet2016.pdf
  Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.18-13195 20.6. http://mshrebendova5.wbl.sk/union-plavecky2016.pdf
  Union poisťovňa,a.s. Poistná zmluva č.18-13197 20.6. http://mshrebendova5.wbl.sk/union-plavecky2-2016.pdf

 

ROK 2015

Číslo zmluvy

Zmluvná 

strana

Názov-predmet zmluvy Dátum PDF
  MPC Bratislava Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 2013_MRKII_PO_PO_294 23.1. http://mshrebendova5.wbl.sk/pdf.pdf
 
1/2015 Mestská časť Luník IX Zmluva o výpožičke 5.2. http://mshrebendova5.wbl.sk/mupdf.pdf
  Bytový podnik mesta Košice a.s. Zmluva o zabezpečení ochrany osob.údajov spracúvaných sprostedkovateľom 20.3. http://mshrebendova5.wbl.sk/zmluva-ochrana_osob.udajov_bpmk.pdf
2/2015 Stredisko služieb škole Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 27.4. http://mshrebendova5.wbl.sk/zmluva_vo-sss.pdf
  TEHO spol.s.r.o. Košice Dodatok č.1/2015 k Zmluve č. 1010269517 2.6. http://mshrebendova5.wbl.sk/teho-dod.2015.pdf
  Metodicko-pedagogické cnetrum Bratislava Dodatok č.3 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy č. 2013_MRKII_PO_PO_294 11.6. http://mshrebendova5.wbl.sk/mrk2-dodatok_c.3.pdf
  Štátny pedagogický ústav Dohoda o vzájomnej spolupráci 28.7. http://mshrebendova5.wbl.sk/spu_2015.pdf
  Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.7. http://mshrebendova5.wbl.sk/slovakt-2015.pdf
  Ja&ne Fruit s.r.o. Kúpna zmluva 1.9. http://mshrebendova5.wbl.sk/ja_nefruit-2015.pdf
  Hook, s.r.o. Zmluva na dodávvku ovocia a zeleniny  na šk.rok 2015/16 17.9. http://mshrebendova5.wbl.sk/hook-2015.pdf
1842672 UNION poisťovňa a.s. Poistná zmluva  21.9. http://mshrebendova5.wbl.sk/union-2192015.pdf
  CVČ Orgovánova 5, Košice Zmluva o spolupráci 19.10. http://mshrebendova5.wbl.sk/cvc-_2015.pdf
  KODRESTAV s.r.o. Zmluva o dielo 26.10. http://mshrebendova5.wbl.sk/kodrestav.pdf
  CVČ Orgovánova 5, Košice Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2/2015 4.12. http://mshrebendova5.wbl.sk/zmluva_ o_kratkodobom_prenajme_cvc_2015-16.pdf
  VAŠA Slovensko, s.r.o. Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb 10.12. http://mshrebendova5.wbl.sk/vasa-2015.pdf

 

 

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist